Privacybeleid

Privacybeleid

Lindeman's en uw privacy

Lindeman's doen er alles aan de privacy van iemands persoonlijke gegevens te beschermen. We verzamelen, gebruiken of maken alleen persoonlijke gegevens bekend in overeenstemming met de relevante wetten en dit privacybeleid. Door het verstrekken van persoonlijke gegevens, accepteert en stemt u in met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

Voorzie ons niet van uw persoonlijke gegevens als u niet de wettelijke leeftijd hebt om alcohol te kopen in het rechtsgebied waar u woont of als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid.

Informatie die u ons geeft

U kunt ons voorzien van informatie over uzelf als u communiceert met ons of als u onze websites gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • wanner u online, via de telefoon of persoonlijk goederen of diensten bij ons koopt;
 • wanneer u ingaat op een promotie of meedoet aan een wedstrijd uitgevoerd door ons (ook via onze websites of via social media sites);
 • wanneer u zich aanmeldt om een van onze websites te gebruiken of wanneer u deelneemt aan discussieforums of andere social media functies op onze websites; of
 • wanneer u contact met ons opneemt voor informatie van ons bedrijf (met inbegrip van onze merken, onze producten, aandelen in ons bedrijf of werkmogelijkheden).

De gegevens die u ons verstrekt kunnen onder andere bestaan uit uw naam, leeftijd, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en betaalkaartgegevens.

Door ons verzamelde gegevens en ons gebruik van cookies

 • technische informatie zoals het IP-adres van uw computer en uw browsertype; en
 • gegevens over uw laatste bezoek zoals de producten die u heeft bekeken of naar heeft gezocht, de lengte van uw bezoek en de pagina´s die u heeft bezocht.

Cookies helpen ons gegevens over bezoekers van onze websites te verzamelen en te bewaren. Ze helpen onze websites te onthouden wat u heeft gekozen op vorige pagina´s (om te vermijden dat u gegevens opnieuw moet invoeren) en kunnen ons helpen u als unieke bezoeker te identificeren, content aan te passen op basis van uw laatste bezoek en u voorzien van een geoptimaliseerde ervaring. Onze cookies verzamelen meestal geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

Als u liever geen cookies wilt ontvangen kunt u uw internetbrowser aanpassen om cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer er cookies worden gebruikt. Het merendeel van onze websites zal echter niet werken als cookies zijn uitgeschakeld. We raden daarom ten zeerste aan dat u cookies volledig functioneel laat werken. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, zie http://www.allaboutcookies.org/cookies/.

Ons gebruik van uw gegevens

In het algemeen worden de gegevens die u aan ons verstrekt gebruikt om u te voorzien van een product of dienst die u hebt aangevraagd bij ons (bijvoorbeeld als u wijn bij ons heeft gekocht).

We gebruiken uw gegevens niet voor marketing, tenzij wij uw impliciete of expliciete toestemming hebben. Als u bijvoorbeeld wijn bij ons heeft gekocht (of u hiervoor heeft geregistreerd), informatie heeft ingewonnen over onze producten of mee hebt gedaan aan een promotie met betrekking tot onze producten, kunnen we uw toestemming vragen om marketingmateriaal over onze producten te ontvangen, of over andere producten waarvan wij denken dat die interessant voor u kunnen zijn. Als u elektronische communicatie van ons ontvangt, zullen wij u altijd de mogelijkheid bieden om u af te melden van het ontvangen van toekomstige informatie van ons.

We kunnen de van u verkregen gegevens ook gebruiken wanneer u onze websites gebruikt (zoals de door u bezochte gebieden van een website en uw IP-adres) om:

 • onze websites te beheren en het proberen en veilig en beveiligd houden van onze websites;
 • om ons te helpen een beter inzicht te geven in wat u leuk en niet leuk vindt voor het verbeteren van onze websites en de diensten die we aanbieden;
 • u toe te staan deel te nemen aan onze interactieve functies van onze websites; en
 • suggesties en aanbevelingen aan u te geven en andere gebruikers van onze websites over goederen en diensten die interessant voor u of hen kunnen zijn.

We kunnen de cookiegegevens die we van onze websites verzamelen ook delen met onze gelieerde ondernemingen voor de bovengenoemde doeleinden.

Onze bekendmaking van uw informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden openbaar maken, met uitzondering van:

 • uw toestemming;
 • wanneer we hiertoe verplicht zijn of toegestaan door de wet om dit te doen, bijvoorbeeld door wetshandhavingsinstanties;
 • wanneer derden aangewezen door ons toegang vereisen tot persoonlijke gegevens aangehouden door ons voor het verrichten van diensten (in welk geval wij vereisen dat deze contractpartijen de persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en niet gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan bepaald in het uitvoeren van deze diensten); of
 • onze gelieerde ondernemingen, in overeenstemming met de wet.

In sommige gevallen kan dit betekenen dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar andere landen (waaronder die buiten de Europese Economische Ruimte) ten behoeve van de verwerking of de opslag van gegevens (met inbegrip van, indien van toepassing, het uitvoeren van eventuele bestellingen die u bij ons heeft geplaatst). Door het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons, gaat u akkoord met de overdracht, het verwerken en de opslag van uw gegevens in het VK, de VS of andere landen waar wij zaken mee kunnen doen. Wij zullen alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Onze websites kunnen soms links naar andere websites bevatten. Met uitzondering van anders sites die eigendom zijn van ons, hebben wij geen controle over het privacybeleid van bezochte sites via links van onze websites. Als u vragen hebt over het privacybeleid van deze websites dient u direct contact op te nemen met de relevante bedrijven.

Toegang tot uw gegevens

U heeft het recht op toegang en wijzigen van de persoonlijke gegevens die wij over u aanhouden. U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt deze wijzigen door contact met ons op te nemen, of indien van toepassing, via de website waar u uw persoonlijke gegevens hebt opgegeven. Wij raden u aan contact met ons op te nemen om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden

We updaten uw gegevens binnen de tijd aangegeven door de toepasbare wet en kunnen, indien toegestaan door de wet, een passende vergoeding in rekening brengen voor het dekken van de kosten om te voldoen aan uw verzoek.

Veiligheid

We nemen passende maatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden. We hebben geschikte fysieke en elektronische procedures geïmplementeerd om de door ons verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen. Als u een account bij ons hebt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw accountgegevens, en verantwoordelijk voor alle activiteiten onder uw account. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.

Vanwege de aard is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met dit beleid, kunnen we de veiligheid van enige data overgedragen aan onze websites niet garanderen en enige transmissie is voor uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang proberen te voorkomen.

Door u gepubliceerde online informatie

Als u informatie op een van onze sites publiceert (zoals bulletin boards), zal deze algemeen toegankelijk zijn voor anderen. We raden u aan geen persoonlijke gegevens in de openbare ruimtes van onze websites te publiceren. Dergelijke persoonlijke gegevens vallen niet onder dit beleid.

Contact met ons opnemen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het verzamelen, het gebruik of het openbaar maken van persoonlijke gegevens, of u wilt een klacht met betrekking tot ons privacybeleid indienen, neem dan contact met ons op.

Top