Privacybeleid

Privacybeleid

Overzicht van hoe wij uw gegevens gebruiken

 • Wij zullen uw gegevens gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen, met u te corresponderen, onze prijsvragen te beheren en eventuele wijnbestellingen, die u bij ons of bij aan ons gelieerde bedrijven plaatst, te verwerken.
 • Deze informatie zal worden gedeeld met aan ons gelieerde bedrijven, die zich vaak buiten de EER bevinden.
 • Wanneer u ons toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld om u marketinginformatie te sturen), kunt u deze te allen tijde intrekken. Hieronder vindt u nadere informatie over hoe u deze toestemming kunt intrekken.

Treasury Wine Estates en uw privacy

Treasury Wine Estates Limited en de gelieerde bedrijven en merken (TWE, wij of ons) zetten zich in voor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens.  We zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of vrijgeven in overeenstemming met de relevante wetgeving en dit privacybeleid.  Verstrek ons geen persoonlijke gegevens als je nog niet de wettelijke leeftijdsgrens hebt bereikt om alcohol te kopen in het rechtsgebied waar je woont, of als je niet akkoord gaat met de voorwaarden in dit beleid.

Informatie die u ons verstrekt

U geeft ons informatie over uzelf wanneer u met ons correspondeert, deelneemt aan onze prijsvragen, onze wijnen koopt of wanneer u onze websites gebruikt of zich daarop registreert.  Bijvoorbeeld:

 • bij een online, telefonische of persoonlijke transactie met ons;
 • wanneer u deelneemt aan een speciale actie of prijsvraag die door ons wordt georganiseerd (ook via onze websites of sociale media);
 • wanneer u een van onze websites bezoekt en/of zich registreert om er gebruik van te maken, of wanneer u deelneemt aan discussieplatforms of andere socialemediafuncties op onze websites; of
 • wanneer u contact met ons opneemt om informatie of ondersteuning te vragen met betrekking tot ons bedrijf, onze producten of diensten (zoals over onze merken, aandelen in ons bedrijf, productkwaliteit, bezoek aan onze vestigingen of vacatures).

Als u bijvoorbeeld online wijn bij ons koopt, vragen wij u om uw naam, adres en telefoonnummer om uw bestelling te kunnen verwerken en de wijn bij u te kunnen bezorgen.  We zullen ook om uw geboortedatum vragen, om te controleren of u de minimumleeftijd voor alcoholgebruik hebt bereikt, en om uw creditcardnummer, om de verkoop te verwerken. 

Door ons verzamelde gegevens en ons gebruik van cookies

Naast de gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, verzamelen wij ook automatisch gegevens over u wanneer u onze websites bezoekt, onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw computer worden gedownload wanneer u een bepaalde website bezoekt. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, hardwaretype, browsertype, apparaat-ID en beeldschermtype/-resolutie;
 • zoektermen die u hebt ingevoerd op onze website;
 • algemene locatiegegevens op basis van uw apparaat of IP-adres;
 • eventuele technische storingen of afwijkingen; en
 • gegevens over uw bezoek, zoals welke producten u hebt bekeken of opgezocht, de duur van uw bezoek, de snelheid waarmee de pagina's werden geladen en welke pagina's u hebt bezocht.

Cookies helpen ons informatie over bezoekers van onze websites te verzamelen en op te slaan. Ze helpen onze websites te onthouden wat u op vorige pagina's hebt gekozen (zodat u dezelfde gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren) en kunnen ons helpen om u te identificeren als een unieke bezoeker, de inhoud aan te passen op basis van eerdere bezoeken en u een optimale ervaring te bieden.

Op onze websites gebruiken we de volgende categorieën volgtechnologieën:

 • Strikt noodzakelijke volgtechnologie - deze technologieën zijn noodzakelijk om onze websites en hun functies te kunnen gebruiken.
 • Prestatiegebonden volgtechnologie- deze technologieën verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze websites gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers op onze websites terechtkomen, door onze websites bladeren of ze gebruiken, en om te zien in welke gedeeltes we de navigatie, interface-ervaring en marketingcampagnes kunnen verbeteren. De gegevens die door deze technologieën worden opgeslagen, tonen nooit persoonlijke gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.
 • Functiegerelateerde volgtechnologie – deze technologieën onthouden welke keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u onze websites bezoekt, het voltooien van de leeftijdscontrole, taalvoorkeuren en zoekparameters. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om te zorgen dat de bezochte pagina's beter aansluiten bij uw eerdere keuzes zodat uw websitebezoek prettiger verloopt. De gegevens die deze technologieën verzamelen, kunnen geanonimiseerd worden en kunnen uw surfgedrag op andere sites niet volgen.
 • Gerichte of reclamegerelateerde volgtechnologie– deze technologieën verzamelen informatie over uw browsegedrag om de advertenties beter af te stemmen op u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, en tevens om de effectiviteit van een reclamecampagne te helpen meten.Deze technologieën worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden. Ze onthouden welke websites u hebt bezocht en delen die informatie met andere partijen, zoals adverteerders. Wij gebruiken bijvoorbeeld externe bedrijven, zoals Facebook, Quantcast en Google om u meer gerichte advertenties te tonen wanneer u andere websites en sociale netwerken bezoekt.
 • Volgtechnologieën met betrekking tot de sociale media - dankzij deze technologieën kunt u de inhoud van onze websites delen op sociale media zoals Facebook en Twitter, of uw inloggegevens voor die sociale netwerken gebruiken om uw leeftijd te laten controleren bij een bezoek aan onze websites. Wij hebben geen controle over deze technologieën. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende sites voor informatie over de werking van deze technologieën.
 • Winkeltechnologieën - Deze technologieën zijn essentieel voor een goede en functionele online winkelervaring op onze websites, in onze winkels en bij het betalen/aan de kassa. Ze houden de producten en hoeveelheden in uw winkelwagentje bij, wat uw lidmaatschapsniveau is, uit welk land u komt (indien van toepassing voor het voldoen aan de belasting- of verzendingsvoorschriften) en of u vouchers of kortingen gebruikt.
 • Als u liever geen cookies ontvangt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden gebruikt. Sommige onderdelen van onze websites zullen echter niet werken wanneer cookies zijn uitgeschakeld. We raden u dan ook sterk aan om alle cookies volledig ingeschakeld te laten. Kijk voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren op http://www.allaboutcookies.org/cookies/.

  Hoe wij uw gegevens gebruiken

  We zullen uw gegevens niet gebruiken voor e-marketing, tenzij we uw toestemming hebben. Als u bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van een aanbieding met betrekking tot onze producten, kunnen wij uw toestemming vragen om marketingmateriaal over die producten te verzenden. Als u e-mails van ons ontvangt, bieden wij u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere informatie van ons door te klikken op de afmeldlink in het bericht.

  We gebruiken de informatie die we rechtstreeks van u verkrijgen of wanneer u onze websites gebruikt voor zover dat nodig is voor onze bedrijfsvoering en om onze legitieme zakelijke belangen na te streven, door:

 • onze websites zorgvuldig te beheren en te proberen om onze websites goed te beveiligen;
 • een beter inzicht te krijgen in uw voorkeuren, zodat we onze websites en ons dienstenaanbod kunnen verbeteren;
 • u relevante directmarketinginformatie te sturen, waarvoor we uw toestemming niet nodig hebben;
 • u de interactieve functies van onze websites te laten gebruiken en onze aanbiedingen en prijsvragen te beheren;
 • producten en diensten te leveren waarom u heeft gevraagd, en door te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt;
 • door te controleren of u in uw rechtsgebied de minimumleeftijd voor alcoholgebruik heeft bereikt (indien van toepassing); en
 • u en andere websitegebruikers suggesties en aanbevelingen te sturen over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
 • We gebruiken uw gegevens ook in verband met juridische claims, naleving van wet- en regelgeving en, voor zover nodig, voor onderzoeksdoeleinden (met inbegrip van het vrijgeven van deze gegevens in verband met juridische procedures of rechtszaken).

  We gebruiken uw gegevens ook om een eventuele overeenkomst die we met u hebben na te komen, zoals wanneer u iets bij ons koopt of aan een van onze prijsvragen deelneemt.

  In sommige gevallen bent u verplicht om gegevens aan ons te verstrekken.  Als u bijvoorbeeld wijn van ons wilt kopen zonder bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (zoals uw leeftijd, of contactgegevens en bezorgadres), dan kunnen we uw bestelling niet verwerken.  We zullen er altijd voor zorgen zo weinig mogelijk gegevens te verzamelen en zullen alleen om gegevens vragen die we nodig hebben om uw verzoek te verwerken.

  Toestemming intrekken of bezwaar maken tegen direct marketing

  Eenmaal gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, hoewel we uw gegevens op andere wettelijke gronden kunnen verwerken voor andere doeleinden, zoals hierboven uiteengezet. U hebt te allen tijde het volste recht om u af te melden voor direct marketing en om bezwaar te maken tegen profilering door ons voor directmarketingdoeleinden. Volg hiervoor de instructies in het bericht op (in geval van een e-mail) of neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

  Hoelang bewaren we uw gegevens

  Over het algemeen bewaren wij uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn verzameld (zoals beschreven in dit privacybeleid), tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

  Wanneer wij registratiegegevens verwerken, bewaren wij deze zolang wij u beschouwen als een actieve gebruiker van onze sites en nog 2 jaar daarna.

  Wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken wij de gegevens totdat u ons vraagt om daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen de gevraagde wijzigingen door te voeren).  We registreren ook dat u ons gevraagd hebt om u geen direct marketing te sturen of uw gegevens voor onbeperkte tijd te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

  Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken in het kader van de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld wanneer u wijn van ons koopt) of voor een prijsvraag, bewaren we de gegevens gedurende 6 jaar vanaf uw laatste contact met ons.

  Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken voor de beveiliging van onze website en/of om fraude tegen te gaan, bewaren we deze gedurende 3 jaar.

  Vrijgave van uw gegevens door ons

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  • met uw toestemming;
  • we hiertoe wettelijk zijn verplicht of gemachtigd, bijvoorbeeld aan rechtshandhavingsinstanties
  • wanneer door ons aangestelde externe partijen toegang vereisen tot persoonsgegevens die door ons worden bewaard om diensten te verlenen (in dat geval eisen wij van deze externe partijen dat zij die persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan het verrichten van die diensten). De soorten externe partijen die wij informatie kunnen verstrekken, zijn onder andere leveranciers, dienstverleners, agentschappen en andere partners die ons bedrijf wereldwijd ondersteunen en ons helpen bepaalde activiteiten namens ons uit te voeren, zoals het leveren van technische infrastructuurdiensten, marketingdiensten, klantenservice, datahosting en -beheerdiensten, het verwerken van creditcardbetalingsdiensten voor ons en het leveren van logistieke en bezorgdiensten om ons te helpen onze producten en diensten af te leveren; of
  • aan ons gelieerde bedrijven, om onze internationale activiteiten in overeenstemming met de wet uit te voeren.

  We kunnen ook persoonsgegevens overdragen aan een gelieerd bedrijf of een externe partij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere verplaatsing van al onze activiteiten, activa of voorraden.

  In sommige gevallen houdt het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten in dat uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar andere landen (waaronder landen buiten de Europese Economische Ruimte) ten behoeve van de gegevensverwerking en -opslag (dus ook, indien van toepassing, voor de uitvoering van bestellingen die u bij ons hebt geplaatst).  Afhankelijk van de locatie van het merk, de wijnmakerij of het kantoor waarmee u in zee gaat of waarbij u zich registreert, worden er gegevens doorgegeven aan de Verenigde Staten, Australië, Japan, Singapore en andere landen waar wij actief zijn.  Wanneer er gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER, en wanneer dit aan een belanghebbende of verkoper is in een land waarvoor de Europese Commissie geen besluit over de toereikendheid heeft genomen, worden de gegevens voldoende beschermd door de bepalingen in de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.  Op verzoek verstrekken we u een kopie van de relevante clausules. Vraag deze op via de contactgegevens in de rubriek Contact opnemen. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

  Onze websites bevatten soms links naar andere websites. Met uitzondering van andere sites die ons eigendom zijn, hebben wij geen controle over het privacybeleid van sites die u via links op onze websites bereikt. Als u vragen hebt over de privacypraktijken van die websites, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende bedrijven.

  Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

  U hebt het recht om ons te vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u bijhouden, en ook om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken.  In sommige rechtsgebieden kunt u ons op grond van het geldende recht ook vragen om uw gegevens door te geven aan een andere beheerder, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd. Ook kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting, of wanneer we de gegevens gebruiken voor direct marketing of profilering).  Deze rechten kunnen echter beperkt zijn, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonlijke informatie over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om gegevens te wissen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of die wij op grond van zwaarwegende legitieme belangen mogen bewaren.

  Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van onderstaande gegevens.

  Beveiliging

  Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. We hebben passende fysieke en elektronische procedures ingesteld om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen. Als u een account bij ons hebt, dient u zelf zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, zoals uw wachtwoord, en bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten onder uw account. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het niet-naleven van deze verplichting.

  De overdracht van informatie via het internet is door de aard ervan niet volledig veilig. Hoewel we uw persoonsgegevens zullen beschermen in overeenstemming met dit beleid, kunnen we de veiligheid van gegevens die naar onze websites worden verzonden niet garanderen en is elke overdracht op uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strenge procedures en veiligheidsmaatregelen toepassen om onrechtmatige toegang ertoe te voorkomen.

  Neem contact met ons op

  Als u vragen of twijfels hebt over het verzamelen, gebruiken of verstrekken van persoonsgegevens door ons, als u uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming wilt uitoefenen of als u een klacht wilt indienen met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected]. Als u een klacht of bezwaar hebt over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan in de eerste plaats contact met ons op. We zullen dan proberen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. U hebt ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

  Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensverwerking van de EU en de gegevensbeschermingswet in het Verenigd Koninkrijk is verwerkingsverantwoordelijke Treasury Wine Estates EMEA Ltd of Regal House, 70 London Road, Twickenham, Middlesex, TW1 3QS.

   

  Laatst bijgewerkt op 22 mei 2018

  Top