Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leeftijdseis

U mag alleen deze website gebruiken als u 18 jaar of ouder bent of anderszins over de wettelijke leeftijd voor het drinken van alcohol in uw land bezit. U moet onmiddellijk de website verlaten als u niet aan deze eisen voldoet.

Introductie

Het gebruik van deze website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, die door ons van tijd tot tijd kunnen worden aangepast. Elke keer dat u deze website leest, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn.

Intellectueel eigendom en beperkingen op het gebruik van content

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op deze website )zoals namen, merken, logo´s en copyright materiaal) eigendom van ons en / of onze gelieerde ondernemingen. U mag op geen enkele wijze gebruik maken van dat intellectueel eigendom, behalve indien dit schriftelijk door ons uitdrukkelijk is toegestaan (of in het geval van auteursrechtelijk materiaal, zoals toegestaan door Australische en internationale auteursrechten).

Transacties op onze website

Als u deze website gebruikt om goederen van ons te kopen, kunnen we vereisen dat u een account opent en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakt. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoordgegevens geheim houden en altijd beveiligen. U mag niet toestaan dat iemand uw account gebruikt, met inbegrip van een persoon jonger dan 18 jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account en moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u onbevoegde toegang of gebruik van uw account opmerkt. Onze algemene verkoopvoorwaarden regelen eventuele aankopen die u via deze website doet.

Gebruikerscontent

U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor enige inhoud (met inbegrip van eventuele opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of enig ander materiaal) die u verzendt of publiceert op deze site. Dergelijke gebruikerscontent zal niet vertrouwelijk worden behandeld en kan door ons in de toekomst op welke manier dan ook worden gebruikt, waaronder in reclame. Door het indienen van content, verleent u ons toestemming die content op welke manier dan ook te gebruiken zonder betaling of verwijzing naar u.

U gaat ermee akkoord om deze website niet te gebruiken voor:

het publiceren van content waarvoor u het niet recht heeft om te publiceren, of dat in strijd is met de intellectuele eigendoms-, geheimhoudings-, privacy- of andere rechten van een persoon of entiteit;

  • het publiceren van content die aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, discriminerend of vals of misleidend is;
  • het publiceren van reclame- of promotiemateriaal van welke aard dan ook;
  • het publiceren van content die softwarevirussen of iets schadelijks voor deze website of de content ervan bevat.

We behouden ons het recht voor om enige gebruikerscontent op elk moment te bewerken of te verwijderen.

Privacy en persoonlijke informatie

Enige persoonlijke informatie verzonden bij u op deze website wordt geregeld door ons privacybeleid.

Te downloaden items

Af en toe kan uitdrukkelijk bepaald materiaal door ons ter beschikking worden gesteld door het downloaden vanaf de website. Enig gebruik van dergelijke items is volledig voor uw eigen risico. Tenzij anders vermeld, verlenen wij u een persoonlijke, niet-overdraagbare, en niet-exclusieve licentie voor persoonlijk gebruik. U mag geen enig recht hierin kopi6eren, communiceren aan het publiek, wijzigen, reverse engineeren, of anderszins overdragen.

Links naar websites van

Er kunnen links naar andere websites of advertenties van beschikbare goederen en diensten van andere partijen op onze website beschikbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites, hun content of beschikbare goederen en diensten daarop.

Prijsvragen en promoties

Deze website kan promoties bevatten met betrekking tot onze producten of die van derden. De algemene voorwaarden voor deze promoties worden aangegeven op het betreffende deel van de website. Door deel te nemen aan de relevante promotie gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de relevante algemene voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze website juist is, worden de website en de contents aangeboden op een “as is” basis. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn alle garanties met betrekking tot deze website en de hierin opgenomen informatie (inclusief de content van of gebruik van deze site), de veiligheid van uw computer bij de toegang tot deze site, computervirussen, de beschikbaarheid, uptime en beveiliging op deze site en de integriteit van bezochte data via deze site) uitgesloten. Wij (met inbegrip van onze gelieerde ondernemingen) zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van deze website. Wij behouden ons het recht voor om de content van de website te herzien, of toegang tot deze website op welk moment dan ook te ontzeggen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

De wetten van Victoria, Australië, regeren deze algemene voorwaarden. Deze website en de content ervan zijn eigendom van Treasury Wine Estates Limited ABN 24 004 373 862 of 58 Queensbridge Street Southbank VIC 3006.

Top